On the open roads

SCMC thành lập một cộng đồng dành riêng cho các anh em đam mê xe classic, mê xê dịch.

Thân mời các anh em cùng sở thích có mong muốn gia nhập cũng như sinh hoạt cộng đồng cùng chúng tôi có thể click vào link facebook này để cập nhật các tin tức, hình ảnh về xe độ, các chuyến đi.

Đây là khu vực chia sẻ các hoạt động cộng đồng, tour đi trong ngày hoặc tour đi xa theo tuần/tháng được tổ chức bởi ⚡️SCMC!