Saigon - Pleiku - Nha Trang - Saigon


SCMC tổ chức tour SG-Pleiku- Phú Yên - Nha Trang- SG

Tổng hành trình tour 3N2Đ

Ngày 1 SG-Pleiku

Ngày 2 Pleiku - Phú Yên - Nha Trang

Ngày 3 Nha Trang - SG

Đây là loại tour dài, 2-3 tháng SCMC sẽ tổ chức một lần cùng các anh em đi khám phá những cung đường mới.